Du er her

Foredragene til seminaret "I byen uten bilen"

Omkring 90 personer deltok på seminaret "I byen uten bilen" 19. september. Her kan du laste ned innleggene.

Seminaret ble arrangert av Oslo kommune i samarbeid med Transportøkonomisk institutt  i forbindelse med Europeisk mobilitetsuke. Visjoner for grønn mobilitet, bilfritt sentrum, fra kollektivtrafikk til mobilitet, sykkel og gåing var noen av temaene.

Visjoner for grønn mobilitet i Oslo
v/ Byrådssekretær Anja Bakken Rise, Miljø og samferdsel, Oslo kommune

Bilfritt sentrum
Gjennomføring av bilfritt sentrum i Oslo
v/prosjektdirektør Hans Edvardsen, Bilfritt byliv

Bilfrie sentrum i Europa
v/forsker Anders Tønnesen, TØI

Mobilitet
Fra kollektivtrafikk til mobilitet
v/direktør Bernt Reitan Jensen, Ruter

Fra mobilitet til tilgjengelighet
v/forsker Marianne Knapskog, TØI

Sykkel
Oslo setter en ny sykkelstandard
v/direktør Rune Gjøs, Sykkelprosjektet

Varesykler –eksempler og erfaringer
v/forsker Karin Fossheim, TØI

Gåing
Gå-strategi i Oslo
v/ etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven, Bymiljøetaten

Hvordan få flere til å gå?
v/forsker Helge Hilnhutter

  

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger