Du er her

TØI styrker kunnskapen sin om EUs klima- og energipolitikk

TØI vokser. Inga Margrete Ydersbond begynte hos oss nå i mai.

Foto: Elisabeth Wathne

Inga Margrete Ydersbond (1981) kommer til TØI fra Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo der hun nylig leverte doktoravhandlingen “Political Power in the EU’s Climate and Energy Policy and Advocacy Coalition Influence” til bedømming.  

Foruten solid kompetanse om EUs klima- og energipolitikk, har Inga jobbet med bærekraftige energisystemer og fornybar energi. Hun har også undervist i metode og statistikk og har drevet aktivt med forskningsformidling.

Inga har også journalistutdanning og har jobbet i Vårt Land og i Putsj, Natur og Ungdoms medlemsblad.

Inga vil være tilknyttet forskningsgruppa Miljø, energi og teknologi og skal i første omgang jobbe med elektromobilitet, og særlig elbiler og elbusser. 

TØI har vokst kraftig de siste par årene med mange nyansettelser (og få som slutter). Vi har i dag 105 ansatte.

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger