Du er her

TØI styrker kunnskapen sin om EUs klima- og energipolitikk

TØI vokser. Inga Margrete Ydersbond begynte hos oss nå i mai.

Foto: Elisabeth Wathne

Inga Margrete Ydersbond (1981) kommer til TØI fra Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo der hun nylig leverte doktoravhandlingen “Political Power in the EU’s Climate and Energy Policy and Advocacy Coalition Influence” til bedømming.  

Foruten solid kompetanse om EUs klima- og energipolitikk, har Inga jobbet med bærekraftige energisystemer og fornybar energi. Hun har også undervist i metode og statistikk og har drevet aktivt med forskningsformidling.

Inga har også journalistutdanning og har jobbet i Vårt Land og i Putsj, Natur og Ungdoms medlemsblad.

Inga vil være tilknyttet forskningsgruppa Miljø, energi og teknologi og skal i første omgang jobbe med elektromobilitet, og særlig elbiler og elbusser. 

TØI har vokst kraftig de siste par årene med mange nyansettelser (og få som slutter). Vi har i dag 105 ansatte.

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 61 til 64 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger