Du er her

Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

Indikatorene viser samspillet mellom miljø- og samfunnsutviklingen. Dette blir stadig viktigere i en miljøpolitisk sammenheng. Indikatorene kan forenkle og kommunisere komplekse sammenhenger og tendenser og har en antenne- og agendasettende funksjon overfor nye utviklingstrekk.

I prosjektet for ’Vegdirektoratets etatsprogram om miljøvennlig bytransport’, arbeider TØI med indikatorutvikling og utvelging, med utgangspunkt i internasjonalt etablerte indikatorsett og modeller. Prosjektet har utarbeidet et forslag til et indikatorsett for miljøvennlig bytransport inndelt i følgende fem hovedbolker: samfunnsmessige drivkrefter, transportfaktorer, miljøfaktorer, transportens konsekvenser for byen og befolkningen, og plan og politikk.
 

Rapport:  
Indikatorer for miljøvennlig bytransport - en kunnskapsstatus.TØI rapport 1029/2009.Vibeke Nenseth og Gustav Nielsen


 

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger