Du er her

Kreativ byutvikling i Porsgrunn

Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

 

Fra Grenland Friteaters gateteater ’Stedsans’. Foto: Dag Jenssen

Da Porsgrunn satte i gang et prosjekt for å realisere ”kreativ byutvikling”, var koblingen mellom det kulturelle og det fysiske sentralt. Etter tre år er slitne sentrumsområder blitt rustet opp fysisk og estetisk, boliger er bygd, folk har flyttet inn og alle kan flanere elvelangs - og Porsgrunn kommune har fått Bolig- og byplanprisen 2006 for sin sentrumsplanlegging fordi planen ”… aktivt bruker kulturtiltak og kunstneriske aktiviteter i planleggingen og gjennomføringen av byutviklingstiltak”.

 

Prosjektet har fått fram tidsavgrensete kulturelle begivenheter som Grenland Friteaters gateteater/byvandring ’Stedsans’, og en markant ny kulturell infrastruktur gatelangs og elvelangs.

To faktorer var avgjørende for at satsingen kom i stand: valg av rett tidspunkt (”timingen”) knyttet til byens 200-årsjubileum i 2007 og tilgang på ekstraordinær finansiering gjennom fylkeskommunale regionale utviklingsmidler.

Satsingen var avhengig av en solid institusjonell oppfølging gjennom omorganisering og gjensidige tillitsrelasjoner mellom fag og politikk, og mellom offentlige og private, så vel kommersielle som kulturelle, aktører. Avgjørende har også vært et skifte av fokus for hva byutvikling dreier seg om, fra bare ”arbeidsplasser og parkeringsplasser” til byliv og bomiljø i levende sentrumsområder.

Kreativ byutvikling - Stedsans og sentrumssatsing i Porsgrunn, Rapportnr: 945/2008, Forfatter: Vibeke Nenseth

 

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger