Du er her

Mangel på møteplasser

Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

Området har en stor trafikkbelastning og trafikkårer som splitter opp lokalmiljøet (se større bilde).

Som et ledd i den særlige områdesatsingen innenfor den tiårige programsatsingen i Groruddalen, har CIVITAS og TØI nylig gjennomført en samlet stedsanalyse av Veitvet/Sletteløkka-området i Bjerke bydel.

TØI har stått for den sosiale delen med vekt på sentrale faktorer som befolkningssammensetning, samhandlingsmønstre, stedstilhørighet og lokal medvirkning.

Den største sosiale utfordringen for stedet er de raske befolkningsendringene: Eldre norske blir boende, mens utskiftingen skjer blant de yngre. Innvandrere er nå i flertall blant barn, unge og barnefamilier.

Samtidig har en stor trafikkbelastning og trafikkårenes oppsplitting av lokalmiljøet, sammen med nedslitthet og nedleggelser av en rekke lokale tjenester og tilbud, gjort at stedet i dag mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser.

Stedsanalysen viser at områdesatsingen i seg selv og utviklingen av felles problemforståelse lokalt virker samlende og gir grunnlag for felles innsats framover, blant ulike aktører i lokalmiljøet – bydel og beboere, lokale bedrifter og organisasjoner.

Last ned rapport:
Sosial stedsanalyse av Veitvet -Sletteløkka i Groruddalen. TØI rapport 999/2008. Vibeke Nenseth og Mattias Gripsrud

Sammendrag
 

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger