Du er her

Mangel på møteplasser

Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

Området har en stor trafikkbelastning og trafikkårer som splitter opp lokalmiljøet (se større bilde).

Som et ledd i den særlige områdesatsingen innenfor den tiårige programsatsingen i Groruddalen, har CIVITAS og TØI nylig gjennomført en samlet stedsanalyse av Veitvet/Sletteløkka-området i Bjerke bydel.

TØI har stått for den sosiale delen med vekt på sentrale faktorer som befolkningssammensetning, samhandlingsmønstre, stedstilhørighet og lokal medvirkning.

Den største sosiale utfordringen for stedet er de raske befolkningsendringene: Eldre norske blir boende, mens utskiftingen skjer blant de yngre. Innvandrere er nå i flertall blant barn, unge og barnefamilier.

Samtidig har en stor trafikkbelastning og trafikkårenes oppsplitting av lokalmiljøet, sammen med nedslitthet og nedleggelser av en rekke lokale tjenester og tilbud, gjort at stedet i dag mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser.

Stedsanalysen viser at områdesatsingen i seg selv og utviklingen av felles problemforståelse lokalt virker samlende og gir grunnlag for felles innsats framover, blant ulike aktører i lokalmiljøet – bydel og beboere, lokale bedrifter og organisasjoner.

Last ned rapport:
Sosial stedsanalyse av Veitvet -Sletteløkka i Groruddalen. TØI rapport 999/2008. Vibeke Nenseth og Mattias Gripsrud

Sammendrag
 

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 61 til 64 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger