Du er her

TØI styrker kunnskapen om trafikanters forhold til automatiserte kjøretøysystemer

Vi er glade for at Marjan Hagenzieker har begynt på TØI.

Marjan Hagenzieker, som er nederlandsk, er nå tilknyttet TØIs nyopprettede avdeling for Teknologi og forskningsgruppa Intelligente transportsystemer. Hun er også tilknyttet Delft University of Technology som professor i Trafikksikkerhet.

Marjan er utdannet psykolog og har en doktorgrad fra Leiden University. Forskningen hennes har i stor grad dreid seg om trafikksikkerhet og adferd i trafikk. Hun har blant annet forsket på syklisters adferd i trafikken og effekter av distraksjon. Hennes nåværende forskning fokuserer på hvordan man forbedrer sikkerheten i moderne urbane miljøer med mange typer trafikantgrupper, og hvilke effekter det har på utforming av transportsystemer og teknologiutvikling.

Ett særskilt fokus er menneskers opplevelse av og forhold til automatiserte systemer i kjøretøy. Spørsmål hun konsentrerer seg om er for eksempel hvordan trafikanter oppfører seg mot og i samspill med automatiserte kjøretøy og hvilken kompetanse man må ha for å bruke systemene på riktig og trygg måte. Hun ser også på sammenhenger mellom teknologiens styrker og svakheter og hvordan mennesker forholdet seg til disse.  

Videre har Marjan erfaring med store internasjonale prosjekter, bl.a. EU-prosjekter gjennom Horizon2020. Hun og kolleger har nylig fått innvilget to store prosjekter gjennom det nederlandske forskningsrådet (NWO); ‘Spatial and Transport Impacts of Automated Driving’ (STAD) og ‘Meaningful Human Control over Automated Driving Systems’.

Marjan er veldig glad i Norge og naturen og hun holder på å lære seg norsk.

Les mer om Marjans arbeid i CVen hennes.

Viser fra 41 til 50 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger