Du er her

Dette bør du vite om transport og klima!

Hvordan reiser vi klimavennlig og hva får oss til å endre transportvanene? Hvordan har transport påvirket klimaet til i dag, og hvordan vil transport påvirke klimaet i framtiden?

I dette populærvitenskapelige heftet finner du resultater fra klima- og transportforskningsprosjektet TEMPO, samt annen relevant fakta om transport og klimaendringer. Heftet egner seg godt som utgangspunkt for diskusjon på skoler og i organisasjoner som er opptatt av transport og miljø.

Innholdet er syntitisert fra TEMPOs hovedrapport:
Vegen mot klimavennlig transport, Redigert av Lasse Fridstrøm og Knut H. Alfsen. TØI-rapport 1321/2014

Lenke til  TEMPOs nettside

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger