Du er her

Samordnet areal- og transportplanlegging – grunnleggende i klima- og miljøarbeidet

En samordnet areal- og transportplanlegging kan gi store og langsiktige gevinster i klima- og miljøarbeidet. Dersom denne samordningen er fraværende kan det gi problemer som man må slite med i lang tid.

I Tiltakskatalog.no finner du nå et kapittel som omhandler nettopp dette viktige virkemiddelet.

Arealbruk og infrastruktur er faktorer som legger langsiktige føringer på utviklingen innen mange områder. Plan- og bygningsloven fra 2009 slår fast at statlige føringer for en miljørettet og samordnet areal- og transportplanlegging skal tas hensyn til i offentlig planlegging på alle nivåer.

I september 2014 kom nye Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging som konkretiserer hvordan en skal arbeide for å nå målene. På transportområdet gir i tillegg Nasjonal Transportplan (NTP) konkrete føringer gjennom økonomiske og organisatoriske virkemidler.

Tidligere studier har vist at rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging har hatt begrenset gjennomslag i praktisk politikk. Det virker som om konkrete incentiver er nødvendig og viktig. Dette er nå blant annet etablert gjennom bypakkene.  Les mer i Tiltakskatalogen.no.

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger