Du er her

Folk blir elsykkel-frelst

Folk som får tilgang til elsykkel opplever det som en svært positiv opplevelse. De sykler langt mer enn de ellers ville gjort og betalingsvilligheten for en elsykkel øker når man først har erfart dens fordeler.

Bratte bakker er ikke lenger noe stort problem med en god elsykkel (Foto fra rapporten).

Det viser en studie utført ved Transportøkonomisk institutt der et utvalg personer i Oslo og Akershus fikk prøve en elsykkel over noen uker.

Mens salget av elsykler har økt i flere europeiske land, har salget i det norske markedet vært beskjedent. Undersøkelsen viser at forhåndskunnskap og prisnivå virker inn på ønsket om å kjøpe en elsykkel. Hvis man kan overbevise folk om at de kan spare tid og ha en komfortabel reise med en elsykkel, vil det være store muligheter for å få økningen av nye reisende over til sykkel.

Undersøkelsen viser at det er de som sykler minst som er mest interessert i å kjøpe en elsykkel, med en liten nyansering: De som sykler litt er mer interessert enn de som ikke sykler i det hele tatt. Dette er en indikasjon på at elsykkelen i liten grad vil føre til en reduksjon i vanlig sykling, men i stor grad hente reisende over fra andre transportmidler.

Et flertall av de spurte, særlig blant kvinnene, sier de vet lite eller ingenting om elsykler. Det var for eksempel kun 18 prosent som visste at motoren bare er aktivert når man trår pedalene rundt. Undersøkelsen vier at forhåndskunnskap virker inn på ønsket om å kjøpe en elsykkel. En viktig oppgave for de som ønsker å få økt bruk av slike sykler vil derfor være å spre kunnskapen blant et bredere lag av befolkningen.Rapport:
Elsykler – hvem vil kjøpe dem, og hvilken effekt har de?TØI rapport 1325/2014 Forfattere: Aslak Fyhri og Hanne Beate Sundfør

Sammendrag

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger