Du er her

TØI ansetter Rebecca Thorne

PhD Rebecca Thorne (f. 1987) har en tverrfaglig bakgrunn knyttet til teknologi og bærekraftig industri.

Rebecca er tilknyttet Teknologiavdelingen og skal blant annet jobbe med teknisk-økonomiske analyser av batteri og brenselseller for tungtransport.

Rebecca kom til TØI fra NILU fra avdeling for Miljøeffekter og bærekraft. Hun har tidligere forsket på samspillet mellom energiproduksjon og industriaktivitet med fokus på miljøforurensing og miljøbeskyttelse. Forskningen hennes involverte bruk av livssyklusanalyser for forskjellige energiscenarioer, karbonfangst og lagringsteknologi, samt samfunns- og teknologibaserte kostnadsanalyser knyttet til utslipp.

Rebecca har en doktorgrad i fysikalsk kjemi fra Universitetet i Bath i Storbritannia, og har også vært ansatt ved Institutt for materialteknologi på NTNU som postdoktor.

TØI har vokst kraftig de siste par årene med mange nyansettelser (og få som slutter!). Vi har i dag 108 ansatte. 

Viser fra 21 til 30 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger