Du er her

TØI ansetter Rebecca Thorne

PhD Rebecca Thorne (f. 1987) har en tverrfaglig bakgrunn knyttet til teknologi og bærekraftig industri.

Rebecca er tilknyttet Teknologiavdelingen og skal blant annet jobbe med teknisk-økonomiske analyser av batteri og brenselseller for tungtransport.

Rebecca kom til TØI fra NILU fra avdeling for Miljøeffekter og bærekraft. Hun har tidligere forsket på samspillet mellom energiproduksjon og industriaktivitet med fokus på miljøforurensing og miljøbeskyttelse. Forskningen hennes involverte bruk av livssyklusanalyser for forskjellige energiscenarioer, karbonfangst og lagringsteknologi, samt samfunns- og teknologibaserte kostnadsanalyser knyttet til utslipp.

Rebecca har en doktorgrad i fysikalsk kjemi fra Universitetet i Bath i Storbritannia, og har også vært ansatt ved Institutt for materialteknologi på NTNU som postdoktor.

TØI har vokst kraftig de siste par årene med mange nyansettelser (og få som slutter!). Vi har i dag 108 ansatte. 

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 61 til 64 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger