Du er her

Ladbare hybrider har miljøfordeler

Ladbare hybrider har store miljøfordeler når de lades hyppig og kjøres i elmodus, men fordelen er mindre enn typegodkjenningsverdiene tilsier.

Foto: ShutterstockForskere på TØI har testet energiforbruket, CO2-utslippet og utslippet av lokalt luftforurensende avgasser fra to ladbare hybridbiler. Testingen ble gjennomført i VTT’s avgasslaboratorium i Finland, ved +23°C og -7°C, og i ulike kjøremønstre og sjåførvalgte driftsmoduser.

Sammen med brukermønstre framskaffet i en spørreundersøkelse blant eiere av ladbare hybridbiler fra mars 2016, kan disse måleresultatene brukes til å estimere miljøeffektene av slike biler i norsk trafikk.

Den overordnede konklusjonen er at bilene gir substansielle miljøfordeler sammenlignet med bensin- og dieselbiler av tilsvarende ytelse. CO2-utslippet reduseres med 30-50 prosent avhengig av bilens konfigurasjon. Lokal luftkvalitet ikke ser ut til å være en utfordring med disse bilene sammenlignet med bensin- og dieselbiler av tilsvarende ytelser.

Bilene som er testet slipper imidlertid ut betydelig mer CO2 og bruker mer energi enn det som står i typegodkjenningen. Avviket er betydelig større enn avviket for bensin- og dieselbiler. Det er urealistisk å tro at typegodkjenningsverdiene skal kunne oppnås av vanlige brukere.

Noen spesielle bruksmønstre, f.eks. kjøring i kaldt klima med tung belastning og tomt batteri kan føre til høyere utslipp av lokalt forurensende avgasser enn typegodkjenningsverdiene og til dels også grenseverdiene i avgassbestemmelsene.   

Resultatene må tolkes med varsomhet da det bare ble testet to biler. Det er også viktig at bilene sammenlignes med bensin- og dieselbiler med tilsvarende ytelser for å få et riktig bilde av miljøegenskapene.

Rapporten er skrevet som en del av EMIROAD-prosjektet. Prosjektet har hatt til hensikt å dekke kunnskapsgapet om biltrafikkens reelle utslipp, energiforbruk, og bruksmønster i norske trafikk- og klimaforhold.

Rapporten er skrevet på engelsk og kan leses her: Eksperimentell testing av ladbare hybridbiler. Virkninger på CO2-utslipp, energiforbruk og luftforurensing. TØI rapport 1539/2016. Forfattere: Erik Figenbaum, Christian Weber

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger