Du er her

Norske bilselgere tror fremtiden er elektrisk

Og bilkjøpere mener selgerne gjør en god jobb.

Forskere ved TØI har i samarbeid med forskere ved KTH og RISE/Victoria AS i Sverige gjennomført en spørreundersøkelse blant 1000 bilkjøpere i Sverige og Norge. Den norske studien omfatter også samtaler med bilselgere. Det finnes få studier av bilselgerne og kundenes oppfatning av dem.

Undersøkelsen viser at bilkjøpere mener bilens pålitelighet er det viktigste ved kjøpet, deretter følger økonomi. Kjøpere av elbil og ladbare hybrider vektlegger miljøegenskaper. Bensin/dieselbil-kjøpere setter trafikksikkerhet høyt.

Kunder mener selgerne gjør en god jobb

Uansett biltype mener kundene at selgerne gjør en meget god jobb. Selgerne undersøker kundenes behov og gir korrekt informasjon om bilenes tekniske og økonomiske egenskaper og insentiver. De aller fleste får tillit til selgerne.

Elbilkundene er godt forberedt når de kommer til selger og ni av ti har bestemt hvilket drivstoff de skal ha. Et mindretall (10-20%) mener beslutningen blir påvirket av selgeren. Selgerens informasjon gir støtte til beslutningen og er viktig for den praktiske bruk av den nye biltypen.

Bilkunder, særlig elbilkunder, får like mye informasjon fra sosiale kontakter og media som fra selgerne. Ni av ti nordmenn kjenner en som har en elbil. Elbilkjøperne i 2018 har påvirket flere venner til å kjøpe elbil.

Kjøpere av bensin/dieselbiler får noe mer oppmerksomhet i begge land, noe som kan skyldes at denne kundegruppen trenger mer informasjon.

Selgere tror fremtiden er elektrisk

Selgerne i Norge ser positivt på elbilsalg og mener det er framtiden. Selgerne får samme opplæring på alle biler firmaet selger, og mener de behandler ulike biltyper likt. Selgerne virket positive, stolte og entusiastiske til jobben med salg av elbiler.

Selgerne mente det fortsatt trengs insentiver i Norge. De sier: Myndighetene må «sikre fremtiden ved å opprettholde insentivene. Ellers vil det skje bråstopp som i Danmark … Nullutslipp er fremtiden»

Det er i hovedsak små forskjeller mellom norske og svenske kunder. De norske selgernes kompetanse vurderes som noe bedre, naturlig nok med lengre erfaring. De viser i større grad fram ulike biltyper. Svenske selgere kan ha en del å lære om elbilers miljøegenskaper og energieffektivitet. Men for å øke salget trenger de flere biler å vise kundene.

I Norge er undersøkelsen begrenset til kundene og selgerne til  ett bilmerke, Nissan. Resultatene må derfor tolkes med forsiktighet.

Hele rapporten: Salg av elbiler - selgernes rolle og kjøpernes forventninger og opplevelser. TØI-rapport 639/2018. Forfattere: Marika Kolbenstvdt og Terje Assum.

 

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger