Du er her

Klimafokuset svekkes underveis

Overordnete målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser forsvinner ofte når det kommer til praktisk handling. TØI har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet sett nærmere på hvordan en prosessevaluering kan bidra til bedre måloppnåelse i klimapolitikken.

Institusjonelle forhold og prosesser som kan bidra til å nå målene i klimapolitikken, har for tiden fokus i forvaltningen. En prosessevaluering ser på selve gjennomføringen av et program - fra innsats til utfall og virkning – for å forklare hvorfor mål innfris, eller ikke.

Rapporten ser nærmere på enkelte pågående forvaltningsprosesser som har som siktemål å redusere klimautslipp fra veitrafikken. Det gjelder blant annet Framtidens byer-programmet og såkalte konseptvalgutredninger for å sikre at det beste utbyggingsalternativet blir valgt. Det ses også nærmere på bruk klimarelaterte transportindikatorer.

Selv om slike indikatorer er i utbredt bruk, betyr det ikke at det skjer mye, selv om indikatorlamper lyser. Prosessevalueringer kan peke på mer forpliktende institusjonelle mekanismer som gjør at klimahensynet ikke glipper i gjennomføringen. Prosessevalueringer kan i seg selv virke disiplinerende for handling.

Et mer forpliktende sektoransvarsprinsipp, for eksempel ved at transportsektoren tar hensyn til klima i alle sine planer og prosjekter, kan være den institusjonelle mekanismen som sikrer at klimahensyn ikke glipper i praksis.

Rapport:
TØI rapport 1172/2011. Prosessevaluering av klimapolitiske mål for transport. Hva - Hvorfor – Hvordan. TØI rapport 1172/2011. Forfatter: Vibeke Nenseth og Arvid Strand
 

Viser fra 21 til 30 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger