Du er her

Klimafokuset svekkes underveis

Overordnete målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser forsvinner ofte når det kommer til praktisk handling. TØI har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet sett nærmere på hvordan en prosessevaluering kan bidra til bedre måloppnåelse i klimapolitikken.

Institusjonelle forhold og prosesser som kan bidra til å nå målene i klimapolitikken, har for tiden fokus i forvaltningen. En prosessevaluering ser på selve gjennomføringen av et program - fra innsats til utfall og virkning – for å forklare hvorfor mål innfris, eller ikke.

Rapporten ser nærmere på enkelte pågående forvaltningsprosesser som har som siktemål å redusere klimautslipp fra veitrafikken. Det gjelder blant annet Framtidens byer-programmet og såkalte konseptvalgutredninger for å sikre at det beste utbyggingsalternativet blir valgt. Det ses også nærmere på bruk klimarelaterte transportindikatorer.

Selv om slike indikatorer er i utbredt bruk, betyr det ikke at det skjer mye, selv om indikatorlamper lyser. Prosessevalueringer kan peke på mer forpliktende institusjonelle mekanismer som gjør at klimahensynet ikke glipper i gjennomføringen. Prosessevalueringer kan i seg selv virke disiplinerende for handling.

Et mer forpliktende sektoransvarsprinsipp, for eksempel ved at transportsektoren tar hensyn til klima i alle sine planer og prosjekter, kan være den institusjonelle mekanismen som sikrer at klimahensyn ikke glipper i praksis.

Rapport:
TØI rapport 1172/2011. Prosessevaluering av klimapolitiske mål for transport. Hva - Hvorfor – Hvordan. TØI rapport 1172/2011. Forfatter: Vibeke Nenseth og Arvid Strand
 

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 61 til 64 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger