Du er her

Elbil stadig oftere et reelt valg for folk flest

Det norske elbilmarkedet har tatt nye steg mot normalisering av elbil som et reelt valgalternativ for norske konsumenter.

En ny TØI-undersøkelse viser at forskjellen på elbilister og andre bilister blir stadig mindre ettersom nye kjøpergrupper tar elbiler i bruk. Elbilene brukes også i økende grad for ferieturer og andre lengre reiser.

Hovedårsakene til denne utviklingen er bedre modeller med lengre rekkevidde og utbyggingen av et sammenhengende nettverk av hurtigladere som har muliggjort både langturer og bekymringsløs nærtransport.

En medvirkende faktor er økt kunnskap om elbiler i befolkningen generelt.

En høyere andel elbilister svarte at de ville kjøpe en elbil igjen, enn det elbileiere svarte i en tilsvarende undersøkelse i 2016. Også bensinbileierne har blitt mer positive til å kjøpe elbiler.

De norske insentivene har medført at elbiler er lønnsomme å kjøpe og eie, og har en lav brukskostnad. Den lave brukskostnaden kan potensielt lede til økt trafikk, men effekten har så langt vært begrenset ut fra resultatene både i 2018 og 2016 spørreundersøkelsene.

Enda færre brukere har hatt utfordringer med bruk av elbilene i 2018 enn i 2016.

Ladefakta:

Elbileiere lader i gjennomsnitt 4,4 ganger hjemme per uke, mot bare 1,1 gang på arbeidsplassen.

  • 43 prosent har investert i hjemmelader (mot 24 prosent i 2016).
  • 80 prosent lader elbilen sin hjemme tre ganger eller mer per uke.
  • Totalt sett lader flere enn 9 av 10 elbilen sin hjemme.
  • 65 prosent av elbileiere som bor i leilighet ladet hjemme ukentlig eller oftere.
  • 96 prosent av elbileiere som bor i enebolig ladet hjemme ukentlig eller oftere.

Elbileierne er generelt sett fornøyde med tilgang på hurtigladere, posisjon, kvalitet, betalingsmuligheter og pålitelighet. Kun 10 prosent mente tilbudet var dårlig. I gjennomsnitt foretok elbileiere 19 hurtigladinger per år.

  • 12-14 prosent opplevde ladekøer ofte eller alltid på lokale og regionale ladesteder.
  • 18 prosent opplevde ladekøer ofte eller alltid på lange reiser.
  • 41-54 prosent opplevde ladekøer av og til.

Halvparten var villige til å endre reisetidspunkt for å unngå ladekøer, men i hovedsak innenfor samme dag.

Rapporten presenterer resultater fra en nettbasert spørreundersøkelse blant elbileiere (batteridrevne) og eiere av bensin- og dieselbiler i mai/juni 2018. Forskningsprosjektet er en del av ELAN (Electromobility Lab Norway) som ledes av TØI og finansieres av Forskningsrådet.

Rapport:                                                                                                                                                     Elbil brukererfaringer i et marked under modning. TØI rapport 1719/2019 Forfattere: Erik Figenbaum og Susanne Nordbakke

Viser fra 21 til 30 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger