logo

Søk

Du er her

  • > Transportteknologi og miljø

Transportteknologi og miljø

Fagfeltet studerer hvordan lav- og nullutslippsteknologier kan tas i bruk i transportsektoren og anvendes for å redusere energibruk, klimautslipp og miljøbelastninger fra transport. Fagfeltet analyser teknologienes egenskaper, hvordan de brukes og hvilke barrierer og muligheter som bremser eller påskynder spredning. Ulike incentiver og politiske tiltak for å innføre ny teknologi i markedet, samt hvordan konsumenter og bedrifter responderer, studeres også.

Elbiler og eldrift av busser, tyngre kjøretøy og skip, hybridbiler og hydrogenløsninger, er eksempler på teknologier som studeres. Miljøeffekter av andre innovative transportrelaterte teknologier som autonome biler, faller også innenfor fagfeltet.

Videre jobber gruppen med luftforurensning og støy fra lette og tunge kjøretøy, blant annet undersøkelser av helse- og miljøbelastninger fra avgasser og hvordan disse kan reduseres gjennom bedre renseteknologi. Faggruppen tar aktivt i bruk nye datainnsamlingsmetoder, herunder ulike typer apper og dataloggere. 

Viser fra 1 til 10 av totalt 51 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no