Forskningsprosjekt:

Smarte data for grønnere transport (SmartChange)

Smart data for greener transport – potentials and pitfalls in evaluating behavioral changes - SmartChange

Prosjektet skal bidra med forskning på Big Data (store data) i transportsektoren i Norge.

Dette skal man gjøre ved å teste, utvikle og anvende nye metoder på Big Data. Spesielt skal prosjektet se på innføringen av tidsdifferensierte bomtakster for kjøretøy i Oslo og parkeringsrestriksjoner.

Prosjektet starter i 2017 og avsluttes ved utgangen av 2020. Prosjektet  er støttet av Norges Forskningsråd.


Fra TØI deltar:

Farideh Ramjerdi (PhD, samfunnsøkonom)

Fredrik Alexander Gregersen (PhD, samfunnsøkonom)

Rikke Ingebrigtsen (PhD, statistiker)

Christian Weber (PhD, fysiker)

Tom Erik Julsrud (PhD, sosiolog)

 

For mer informasjon om prosjektet se prosjektets engelske hjemmeside. 

 

PARTNERE:  

 

 

 

 

 

Telenor Research

 

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger