Du er her

Politikernes hjemsted påvirker bevilgningene

TØI-forsker Askill Harkjerr Halse dokumenterer i sin doktorgradsavhandling at fylkespolitikerne belønner hjemkommune til sine partifeller med blant annet veibevilgninger når de kommer til makten.  

TØI-forsker Askill Harkjerr Halse forsvarte sin doktorgardsavhandling ved Uiniversitetet i Oslo 20. januar 2017.   

Det finnes mange anekdoter om politikere som tar beslutninger som gagner området der de selv eller en partifelle kommer fra. Er dette bare enkelttilfeller, eller utgjør de et systematisk mønster? Går det an å skille effekten av geografisk tilhørighet fra andre faktorer?

Askill Harkjerr Halse har i sin doktorgradsavhandling blant annet sett på  sammenhengene mellom politikeres bakgrunn, velgeratferd og politikk ved hjelp av statistiske analyser av norske data.

Resultatene viser at fylkestinget investerer mer i hjemkommunene til representantene for fylkesordførerens parti.

For å skille ut denne effekten har han studert de tilfellene der venstre- eller høyresida akkurat vinner flertall i fylkestinget. Dataene dekker små- og mellomstore investeringer i veier, idrettsanlegg, kulturbygg og andre anlegg.

Resultatene viser at fylkestinget investerer mer i de kommunene som har representanter fra samme parti som fylkeskordføreren sammenliknet med andre kommuner.

- Tidligere studier av dette temaet gjelder i stor grad valgsystemer der politikerne blir valgt i enkeltmannskretser. Våre resultater tyder på at lokal tilhørighet har betydning også i et proporsjonalt valgsystem der alle velgere i fylket i prinsippet teller like mye. Vi finner tegn på at politikernes bakgrunn fra lokalpolitikken bidrar til dette, sier Harkjerr Hasle

Investeringer i fylkesveier er et eksempel på pengebruk som gir nytte i et nokså avgrenset område.

Avhandlingen viser at veiinvesteringene i et fylke er høyere når mange representanter kommer fra små kommuner. Dette støtter teorien om at de som representerer et lite område i mindre grad tar hensyn til at mer penger til lokale formål betyr mindre penger til mer allmenne formål, ifølge Harkjerr Halse.

TØI-forsker Askill Harkjerr Halse forsvarte doktorgrdsavhandling sin "Group representation and special interests in electoral politics"  fredag 20. januar 2017 ved Økonomisk institutt Universitetet i Oslo.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger