Samarbeidsprosjekt CELECT

Prosjektet skal bidra til en rettferdig og bærekraftig omstilling av bilparken, hvor utslippene fra biler reduseres og potensialet i brukte biler utnyttes best mulig.

CELECT er et tverrvitenskapelig samarbeidsprosjekt som kombinerer økonometriske analyser av bilmarkedet og klimapolitiske virkemidler med sirkulærøkonomi og livsløpvurderinger (LCA) av miljøeffektene.

Prosjektet Circular Economy, Life Cycle Assessment, Electrification and Car Transactions (CELECT) er finansiert av Norges forskningsråd og gjennomføres i tett samarbeid med nøkkelaktører i bil- og batteribransjen og andre sentrale interessenter.

Prosjektets overordnede målsetting er å bidra til en rettferdig og bærekraftig omstilling av bilparken, hvor utslippene fra biler reduseres og potensialet i brukte biler utnyttes best mulig.

I CELECT studerer vi hvordan bilmarkedet utvikler seg i elektrifiseringens tidsalder, med et spesielt søkelys på kjøp og salg av brukte biler og betydningen av sosiale og geografiske ulikheter. Dette gjøres ved bruk av mikrodata fra administrative registre, noe som gjør det mulig å følge den samme bilen gjennom flere transaksjoner og se på kjennetegn ved kjøperne og selgerne av brukte biler.

Ved bruk av LCA estimerer vi miljøfotavtrykket til nye og brukte biler basert på oppdatert kunnskap om produksjon og slutthåndtering. Parallelt med dette utvikler vi et sirkulærøkonomisk rammeverk som angir hvilke sirkulærøkonomiske prinsipper som skal anvendes på ulike kategorier av kjøretøy for å gjøre de mest mulig bærekraftige. Gjenbruk av brukte elbilbatterier til energilagring vurderes i samarbeid med batteribransjen.  

Videre kombinerer vi livsløpsvurderingene med produktivitetsanalyser for å vurdere hva som er best mulig utnytting av brukte biler, og beregner effekten av klimapolitiske virkemidler på bruktbilmarkedet og bilenes livsløp.

Til slutt vil vi gi anbefalinger om hva myndigheter og bedrifter kan gjøre for å bidra til mer bærekraftige utvikling av personbilflåten.

Partnere

Autoretur, Batteriretur, Bertel O. Steen, ECO STOR, Fremtind Forsikring, Norges automobilforbund (NAF), Norges bilbransjeforbund, Norsk elbilforening, Statens vegvesen

Vitenskapelig eksperter

Anders Munk-Nielsen (Københavns Universitet), Anders Nordelöf (Chalmers), Elisabeth T. Isaksen (Frischsenteret) og Knut Einar Rosendahl (NMBU).

Prosjekttype

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger