logo

Søk

Du er her

Kvalitetssikring (KS1 og KS2) av store statlige investeringer

TØI har sammen med Dovre Group rammeavtale med Finansdepartementet om gjennomføring av kvalitetssikring (KS) av store statlige investeringer.

Denne omfatter to kontrollpunkter i investeringsprosjektets planleggingsprosess:

  • KS1 - Kvalitetssikring av konseptvalg  før beslutning i regjeringen om å starte forprosjekt
  • KS2 - Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før fremleggelse for endelig investeringsbeslutning i Stortinget

 

Mer informasjon om ordningen finnes på hjemmesiden til Concept-programmet.

Nedenfor finner du lenker til noen av de kvalitetssikringene som TØI og Dovre Group har utført for Regjeringen:

KS1-rapporter

KS2-rapporter

Andre rapporter om store statlige investeringer

Supplerende analyse

Kontaktperson

Kjell Werner Johansen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no