Du er her

Kompetanseområde:

Kvalitetssikring (KS1 og KS2) av store statlige investeringer

TØI har sammen med Dovre Group rammeavtale med Finansdepartementet om gjennomføring av kvalitetssikring (KS) av store statlige investeringer.

 

Denne omfatter to kontrollpunkter i investeringsprosjektets planleggingsprosess:

  • KS1 - Kvalitetssikring av konseptvalg  før beslutning i regjeringen om å starte forprosjekt
  • KS2 - Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før fremleggelse for endelig investeringsbeslutning i Stortinget

Mer informasjon om ordningen finnes på hjemmesiden til Concept-programmet.

Nedenfor finner du lenker til noen av de kvalitetssikringene som TØI og Dovre Group har utført for Regjeringen:

KS1-rapporter

KS2-rapporter

Andre rapporter om store statlige investeringer

Supplerende analyse

Kontaktperson

Kjell Werner Johansen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger