Du er her

Hvordan skal bilistene betale i framtiden?

Digitalt fagseminar om veiprising og bilavgifter

Dagens bilavgiftssystem er utsatt for press på flere kanter. Hvordan bør fremtidens system for innkreving av avgifter utformes? Drivstoffavgifter, bompenger, avgifts­fritak for elbiler, miljøsoner etc. Ulike ordninger har ulike formål og det er mange elementer som skal tas i betraktning når framtidens avgiftssystem skal utformes.

Dette er ikke noen særnorsk utfordring. I Danmark har Eldrup-kommisjonen lagt fram en rapport som blant annet skisserer et minuttbasert veiprisingssystem i København som har høyere samfunnsøkonomisk nytte enn den bompengeringen som ble foreslått for noen år siden.

På seminaret belyste vi følgelig problemkomplekset fra en rekke ulike vinkler.

Program

Innledning v/ Adm. dir Bjørne Grimsrud, TØI

Minuttbaserte kørselsavgifter i Eldrup-kommissionens rapport v/ professor Otto Anker Nielsen, DTU

Se presentasjonen her

Bompengeutvalgets innspill til et bedre bomsystem v/ leder av bompengeutvalget Annegrete Bruvoll, Menon

Se presentasjonen her

Teknologiske muligheter i arbeidet med geofencing for roadpricing v/ Petter Arnesen, SINTEF

Se presentasjonen her

Morgendagens bilavgifter i samfunnsøkonomisk perspektiv v/ Lasse Fridstrøm, TØI

Se presentasjonen her

Du kan også se opptak av seminaret her

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger