Du er her

Overgang til elbiler avgjørende for å nå NTP-mål

Men det kan koste samfunnet dyrt fordi elbilenes lave brukskostnader kan få flere til å velge bil fremfor kollektivtransport. Det gir mer kø og dårligere utnyttelse av anskaffet kollektiv-infrastruktur.

Finnes det et alternativ der man kan nå klimamålene uten å øke køene og svekke kollektivtilbudet? Ja, mener TØI-forskerne Paal Brevik Wangsness og Kenneth Løvold Rødseth i en vitenskapelig artikkel i det høyt rangerte tidsskriftet Transportation Research Part D: Transport & Environment.

- Det er mulig å optimalisere bruken av bompenger/vegprising, kollektivpriser og parkeringspriser slik at man får best mulig balanse mellom nytte og kostnader i transportmarkedet i Oslo-området – og samtidig overholde de ambisiøse lokale klimamålene, sier Paal Brevik Wangsness.

Sammen med den belgiske transportøkonomi-nestoren Stef Proost avdekker forskerne konflikten mellom de ambisiøse utslippsmålene og samfunnsnytte, og hvordan dagens politikk kan justeres for å oppnå klimamål til lavest mulig samfunnsmessig kostnad.

De har laget en bytransportmodell for å se på mulige effekter av forskjellige justeringer av transportpolitikken for Oslo-området. Dette inkluderer effekter som kø, CO2-utslipp, forurensing i bytransport, trengsel i offentlig transport, offentlige inntekter og, i sum, den totale samfunnsnytten.

- Vår modell viser at man kan justere kollektivpriser og bompenger for å oppnå en optimal balanse mellom kollektivtransport og bilkjøring i både rushtiden og utenom rush Det betyr at man betaler for den trengselen man påfører, enten som bil på en købelastet vei eller som passasjer på en overfylt trikk. Da blir det vesentlig billigere å reise utenom rush, forklarer Wangsness.

Men man kommer ikke unna at ambisiøse klimamål har store samfunnskostnader. Skal man svare konkret på utfordringene må beslutningstakere bestemme seg for hvordan de vil balansere mellom velferdsmaksimering og CO2-reduksjoner, med andre ord: Hvor mye velferd er de villige til å ofre for å redusere CO2-utslipp?

- Skal vi oppnå de ambisiøse målene om å halvere utslippene fra personlig transport på under 10 år vil det medføre betydelige velferdskostnader, hovedsakelig på grunn av mer bilkø eller høyere bomsatser for å begrense kø - og ved at elbiler generelt er dyrere å produsere for en gitt bilkvalitet. Men forhåpentligvis fortsetter trenden med sterkt fallende batterikostnader for elbiler – det vil ha mye å si for samfunnsregnskapet, avslutter han.

Les hele artikkelen her.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger