Du er her

Nordmenn flyr mindre innenlands, mer til utlandet

Nær all vekst i flytrafikken på Avinors lufthavner skyldes økt ferie- og fritidstrafikk.

TØI har analysert resultatene fra Avinors reisevaneundersøkelse 2017.

Totalt økte utenlands ruteflytrafikk på Avinors lufthavner med 10,3 prosent fra 2015 til 2017. 2/3 av veksten kom i 2017 etter at trafikken på Rygge ble nedlagt 1.november 2016.

Trafikken av nordmenn på ferie- og fritidsreise med rutefly til utlandet økte med åtte prosent fra 2015 til 2017. London, København og Stockholm er de største utenlandsreisemålene for rutetrafikken.

Antall flyreiser per innbygger innenlands har falt, og ligger nå på 2,3 reiser per innbygger. Reisefrekvensen har falt spesielt mye i Nord-Norge. Antallet forretningsreiser innenlands gikk totalt ned med 2 prosent fra 2015 til 2017.

På Avinors lufthavner stod utlendinger på feriereise til og i Norge for den største økningen i flytrafikken de siste årene. Passasjerer bosatt utenfor Norge sto for 73 prosent av veksten i rutetrafikken utenlands på totalt 1,85 millioner reiser fra 2015 til 2017. Flest besøkende kom fra Storbritannia, USA og Tyskland, med henholdsvis 15, 11 og 9 prosent markedsandel. Sverige, Danmark og Frankrike følger deretter.

På innlandsflygningene økte antallet utlendinger med totalt 53 prosent - fra 1,3 millioner til 2 millioner reiser fra 2015 til 2017. Andelen utlendinger på innlandsflygningene økte fra 9 prosent i 2015 til 13 prosent i 2017. Høyest andel utlendinger i 2017 hadde Oslo-rutene til Svalbard (53 %), Kirkenes (32 %) og Tromsø (30 %) – sistnevnte hadde størst vekst av utenlandske passasjerer.

USA størst i interkontinental trafikk

Interkontinentale destinasjoner sto for femten prosent av utenlands rutetrafikk til og fra Avinors lufthavner i 2017, samme andel som i 2015. I løpet av de siste 10 årene fra, 2007 til 2017, økte antallet interkontinentale passasjerer fra 1,7 til 2,9 millioner, en årlig vekst på fem prosent.

Det viktigste destinasjonslandet i den interkontinentale trafikken er USA, med 1,2 millioner passasjerer i 2017. Thailand er nest størst, og Canada har tatt over for Dubai/FAE som tredje største destinasjon. Avinors reisevaneundersøkelse 2017 omfatter 147 000 passasjerer på 10 flyplasser.

Oslo lufthavns betydning som knutepunkt øker

Oslo lufthavns andel av utlandstrafikken har økt fra 61 til 68 prosent fra 2015 til 2017 mens andelen av innlandstrafikken som går til eller fra Oslo lufthavn har fra 73 prosent i 2015 til 75 prosent i 2017. Det er særlig økt turisme som driver veksten i flytrafikken.

Samtidig viser reisevaneundersøkelsen at andelen reisende fra regionale lufthavner som benyttet Oslo lufthavn som knutepunkt på vei til utlandet økte fra 51 til 58 prosent.

Avinors reisevaneundersøkelse for 2017 omfatter 147 000 passasjerer på 10 flyplasser.  Avinor har gjennomført reisevaneundersøkelser (RVU) blant flypassasjerene siden 1972. TØI har regelmessig dokumentert resultatene fra disse undersøkelsene.

Hele rapporten: Reisevaner på fly 2017. TØI-rapport: TØI rapport 1646/2018. Forfattere: Harald Thune-Larsen og Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger