Du er her

Moms på elbiler vil halvere salget

Moms på elbiler vi halvere salget og det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler vil øke med rundt 60 prosent.

Dersom elbilene blir ilagt full moms, vil salget av slike biler antakelig bli omtrent halvert, og det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler vil øke med rundt 60 prosent. Momsinngangen fra nye personbiler vil gå opp med ca. 7,6 milliarder kroner, og innbetalingene av engangsavgift ville gå opp med snaut 3 milliarder, fordi flere bilkjøpere ville velge avgiftsbelagte bensin- og dieselbiler.

Om en nøyer seg med å legge moms på den delen av prisen som overstiger 600 000 kroner, slik Arbeiderpartiet har foreslått, blir svikten i elbilsalget anslagsvis 3-4 prosent, CO2-utslippsøkningen ca. 4 prosent og den økte momsinngangen ca. 2 milliarder.

Dette framkommer i en fersk forskningsrapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Forskerne Lasse Fridstrøm og Vegard Østli har, på oppdrag fra forskningsplattformen PLATON, analysert markedet for nye personbiler i perioden 2003 til 2019 – mer enn to millioner bilkjøp. På grunnlag av denne analysen har de beregnet hvordan bilkjøperne ville reagere på et stort antall ulike endringer i priser, avgifter og teknologi.

Hvis formålet er å øke inntektene til staten, vil en økning i engangsavgiften på personbiler virke mot sin hensikt. Enda flere ville velge elbil og slik slippe unna enhver kjøpsavgift. Denne kjøperflukten vil mer enn oppveie avgiftsøkningen på den enkelte personbil med forbrenningsmotor.

Ser vi for oss at det skal gjelde samme regler for engangsavgift på elbiler som en i dag har for ladbare hybrider, vil dette ha forholdsvis beskjeden virkning. Salget av elbiler ville gå ned med anslagsvis 5 prosent, og CO2-utslippet fra nye biler ville bli rundt 6 prosent høyere. Statens inntekter fra engangsavgift ville gå opp med ca. halvannen milliard, samtidig som momsprovenyet også ville øke med drøyt 300 millioner kroner. 

Rekkevidden har betydning for salget av elbiler. Om alle elbiler fikk 10 prosent større rekkevidde, ville salget av slike biler øke med anslagsvis 5 prosent. Kjøperne verdsetter en økning i rekkevidden fra 300 til 400 km til drøyt 100 000 kroner per bil.

Rapport: Bilavgiftenes klimaeffekt. TØI-rapport 1820/2021. Forfattere: Lasse Fridstrøm, Vegard Østli

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger