Du er her

Kvalitetssikring av Oslo-navet

TØI og Dovre Group Consulting har gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) for Oslo-navet.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Hensikten har vært å sikre den faglige kvaliteten i beslutningsgrunnlaget før saken legges frem for beslutning i Regjeringen.

Grunnlag for konseptvalgutredningen er kapasitetsutfordringer i transportsystemet i sentrale deler av Oslo generelt, og for metroens (T-banens) og jernbanens tunneler spesielt. Det er kapasitetsutfordringer inn mot og gjennom Oslo i dag, og den forventede befolkningsveksten de neste tiårene vil bidra til å forsterke kapasitetsutfordringene ytterligere.

Konseptvalgutredningen beskriver tre effektmål om henholdsvis nullvekst, kapasitet i kollektivtransporten og næringstransport på veg.

Forskerne bak rapporten går gjennom ulike samferdselsinvesteringer i Oslo. Nye tunneler for jernbane og metro utgjør de største tiltakene i Oslo-navet. For å undersøke behovet for nye tunneler på jernbane og metro inneholder KVU en grundig redegjørelse for kapasiteten i dagens kollektivsystem, med vekt på systemkapasiteten.

Hele rapporten: OSLO-NAVET. Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1). Ansvarlig: Glenn Steenberg. Øvrige forfattere: Stein Berntsen, Erik Flaa, Kjell W. Johansen, Chi Kwan Kwong, Julia Lolleng, Harald Minken, Sjur Hagestande Monsen og Vegard Østli

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger