Du er her

Ingen subsidierte elektriske varebiler eksportert fra Norge

TØI kom før helgen i fare for å publisere en nyhetssak om at mer enn 1700 el-varebiler er blitt eksportert fra Norge i 2020 og 2021 – og satte det i sammenheng med at Enova siden august 2019 har ytt kontanttilskudd ved registrering av slike kjøretøy. Det medfører ikke riktighet.

Realiteten er at disse kjøretøyene aldri er blitt registrert i Norge. Eierne har heller ikke mottatt støtte fra Enova.

Det dreier seg i all hovedsak om forhandlere som dekker markedene i Sverige og Danmark fra lager i Norge. Bilene er blitt tolldeklarert ved innførsel og utførsel, men ikke registrert med norske kjennemerker. 

Enova-støtten er betinget av at bilene beholder norske skilt i minst tre år. Dersom bilen blir avregistrert som følge av eksport til utlandet innen tre år etter førstegangs­registrering, må støttemottakeren betale tilbake hele støttebeløpet. Dette gjelder uavhengig av om det er støttemottaker eller senere eiere av bilen som eksporterer den.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger