Du er her

Godsterminalen i Bergen bør bli i sentrum

Investeringene til å modernisere dagens godsterminal utgjør en tiendedel av investeringer til en ny terminal.

Det er konklusjonen i en ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen for nytt logistikknutepunkt i Bergensregionen som TØI og Dovre Group har gjennomført på vegne av Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.

Dagens jernbaneterminal i Bergen forventes å ha for liten kapasitet om få år. Ulike alternativer har blitt foreslått. Blant de alternativer som TØI og Dovre Group har vurdert, er det å modernisere dagens terminal det eneste alternativet med positiv netto nytte.

Moderniseringsalternativet forventes også å ha tilstrekkelig kapasitet i over 20 år fremover, og står sterkt i forhold til de andre alternativene og vil kunne utsette beslutningen om ny terminal i mange år. Rådal og Dyngeland er vurdert som de to beste lokaliseringsalternativene dersom en ny terminal skal bygges.  

Hensikten med oppdraget er å sikre den faglige kvaliteten i beslutningsgrunnlaget før saken legges frem for beslutning i Regjeringen.

Les hele rapporten: Logistikknutepunkt i Bergensregionen: Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger