Du er her

Fra drivstoffavgift og bompenger til et GPS-basert system for vegprising

Omlag 80 fagfolk deltok på seminaret som TØI og SINTEF arrangerte om utforming av framtidens avgiftssystem torsdag 19. okt. 2017  i Forskningsparken i Oslo.

Noen av nøkkelpersonene på seminaret, fra venstre: Per J. Lillestøl (konserndirektør, SINTEF), Gunnar Lindberg (direktør, TØI), Henk Meurs (professor ved nederlandske Radbout Universiteit), Lasse Fridstrøm (seniorforsker, TØI), Trond Foss (seniorrådgiver, SINTEF) og Jan-Eric Nilsson (professor, svenske VTI). Foto: F. Dahl, SAMFERDSEL
 

Den politiske målsettingen er at det ikke skal selges bensin- og dieselbiler i Norge etter 2025. Også for tunge kjøretøy er det et mål å innføre nullutslippsteknologi. Dette betyr at inntektene til statskassen fra drivstoffavgifter gradvis vil bli borte, og man må finne et annet avgiftsregime for å sikre rettferdig betaling for bruk av veiene.

Les kronikken "Et grønt Norge vil trenge smartere veifinansiering" av  Gunnar Lindberg, direktør ved TØI og Per J. Lillestøl, konserndirektør ved SINTEF. En forkortet versjon sto på trykk i Dagens Næringsliv tirsdag 17. oktober 2017.

Les om seminaret i SAMFERDSEL

Her kan du laste ned presentasjonene fra seminaret:

 

        

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger