logo

Søk

Du er her

Fra drivstoffavgift og bompenger til et GPS-basert system for vegprising

Omlag 80 fagfolk deltok på seminaret som TØI og SINTEF arrangerte om utforming av framtidens avgiftssystem torsdag 19. okt. 2017  i Forskningsparken i Oslo.

Noen av nøkkelpersonene på seminaret, fra venstre: Per J. Lillestøl (konserndirektør, SINTEF), Gunnar Lindberg (direktør, TØI), Henk Meurs (professor ved nederlandske Radbout Universiteit), Lasse Fridstrøm (seniorforsker, TØI), Trond Foss (seniorrådgiver, SINTEF) og Jan-Eric Nilsson (professor, svenske VTI). Foto: F. Dahl, SAMFERDSEL

Den politiske målsettingen er at det ikke skal selges bensin- og dieselbiler i Norge etter 2025. Også for tunge kjøretøy er det et mål å innføre nullutslippsteknologi. Dette betyr at inntektene til statskassen fra drivstoffavgifter gradvis vil bli borte, og man må finne et annet avgiftsregime for å sikre rettferdig betaling for bruk av veiene.

Les kronikken "Et grønt Norge vil trenge smartere veifinansiering" av  Gunnar Lindberg, direktør ved TØI Per J. Lillestøl, konserndirektør SINTEF som ble skrevet i forkant av seminaret. En forkortet versjon sto på trykk i Dagens Næringsliv tirsdag 17. oktober 2017.

Les om seminaret i SAMFERDSEL

Her kan du laste ned presentasjonene fra seminaret (kommer):

  •  Welcome, by Director Gunnar Lindberg, TØI
  •  Why do we need a new road tax system? By Lasse Fridstrøm, TØI
  •  Challenges in the implementation of road pricing in Norway, by Trond Foss, SINTEF
  •  The proposed road charging system for the Netherlands, by Henk Meurs, Radbout Universiteit/MuConsult
  • The proposed road charging system for heavy freight vehicles in Sweden, by Jan-Eric Nilsson, VTI
  • Ambitions and opportunities for Norwegian technology providers, by Roar Norvik, SINTEF

 

        

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS