Du er her

Bjørn Gjerde Johansen disputerte tirsdag 23. mars 2021

Elbilincentivene bidrar til mer bilkjøring

Mange som kjøper elbil velger å beholde den gamle bensin- eller dieselbilen i tillegg. Elbilincentivene bidrar dermed til økt bilhold og økt bilbruk. 

TØI-forsker Bjørn Gjerde Johansen forsvarte sin doktoravhandling 23. mars 2021. Disputasen foregikk digitalt. 

Dette er konklusjonen i en av de vitenskapelige artiklene i doktoravhandlingen til Bjørn Gjerde Johansen som disputerte ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 23. mars 2021.

Lenke og informasjon om den digitiale disputasen. 

Gjerde Johansen har ved hjelp av en bilholdsmodell beregnet hvordan bilbruken i husholdningene varierer avhengig av om de har ingen, en eller to biler.
 
Tobilshusholdninger kjører mer enn énbilshusholdninger, og elbiler bidrar også til lokale negative eksternaliteter som kø, vegslitasje og svevestøv. Hvis man ikke tar hensyn til effekten på husholdningens totale bilhold, vil effektiviteten av elbilincentiver overvurderes som miljøvirkemiddel, heter det i avhandlingen.

Rushtidsavgift i Bergen
Gjerde Johansen har også studert virkningen av å innføre tidsdifferensierte bompenger (rushtidsavgift) i Bergen i 2016. Mens elbiler var fritatt bompenger, økte takstene for tradisjonelle biler betydelig i rushtiden. Dette førte til at mange byttet ut bensin- eller dieselbilen med elbil. Blant husholdninger hvor minst én person måtte passere bomringen på vei til jobb, fant man en tredjedel av alle som kjøpte elbil mellom 2014 og 2017, gjorde det som en følge av rushtidsavgiften. 

Effekten var størst for rike og høyt utdannede personer, husholdninger med barn, lang avstand til jobb og dårlig tilgang til kollektivtransport. Rushtidsavgiften førte totalt sett til en stor reduksjon i bilpasseringer, og lavere konsentrasjoner av svevestøv og nitrogendioksid i lufta. 

Nybilsalget 2010 - 2016
Avhandlingen viser også stor variasjon i preferansene for elbiler, og de som kjøper elbil har i snitt høyere inntekt, og er dermed mindre prissensitive, enn befolkningen forøvrig. Etterspørselsmodellen som er utviklet blir også brukt til å simulere effekten av ulike typer politikk. Gjerde Johansen finner for eksempel at moms-fritaket for elbiler i 2016 økte elbilsalget med 23 prosent. En tredjedel av disse elbilene kom i tillegg til andre bilsalg, mens resten ble kjøpt istedenfor tradisjonelle biler.

Avhandling:
Bjørn Gjerde Johansen: Car Ownership, Driving and Battery Electric Vehicles
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger