Du er her

Elbil for enhver anledning, også hytteturen

Folk kjører ikke elbil kun i hverdagen og tar diesel- eller bensin bilen til hytta. For de med lang rekkevidde og god bagasjeplass har elbilen blitt primærbil.

Dette viser en ny TØI-rapport som har undersøkt kjøremønstrene til elbilister i innlands-Norge, spesielt med tanke på hurtiglading, langkjøring og kjøring til hytta.

Det er en klar sammenheng mellom elbilenes batterikapasitet og hvor lange reiser de blir benyttet til å kjøre. I studien svarer over 4 av 10 at de hadde brukt elbil på reise som var minst 300 kilometer eller lengre. Nesten 6 av 10 bruker elbil til hytta ofte eller alltid. Det viser at elbilen for alvor ikke lenger kun brukes til daglige gjøremål i hverdagen.

Flere elbilmodeller med økt rekkevidde gjør at elbilene kjøres lengre og brukes mer. Elbilene med rekkevidde på over 400 kilometer ble brukt til mer eller mindre ‘alle’ formål, inkludert til å kjøre lange turer i ferier og til hytta.

Med introduksjonen av stadig flere elbilmodeller med lang rekkevidde og god bagasjeplass forventer de at elbilen blir den foretrukne bilen både i hverdagen, i helger og i ferier for stadig flere personer. Dette gjelder spesielt etter hvert som de nye og gode modellene når bruktmarkedet der svært mange skaffer seg bil. Dette avhenger imidlertid også av at innkjøpskostnaden forblir rimelig gjennom at elbilfordelene derfor fortsetter i noen år til.  

Etablering av hurtigladeinfrastruktur avgjørende

Elbiler kjøpes og brukes nå over hele Norge og ikke kun i urbane strøk, slik som tidligere. Et flertall hadde opplevd kø på hurtigladestasjoner, spesielt på lange reiser. For å unngå at knapphet på lading blir en barriere mot videre elektrifisering er det nødvendig med videre utbygging av hurtigladestasjoner over hele landet.

Kun rundt 15 % av respondentene mente at det var akseptabelt å vente lenger enn 20 minutter på å få hurtigladet. Nå går tendensen mot at elbileiere generelt i stedet for rekkeviddeangst har ladeangst: Bekymring for om de får tilgang til hurtiglading uten å oppleve for lang ventetid eller at ladestasjonen ikke fungerer

Teslaeierne kjørte, ikke overraskende, flere og lengre langturer enn de andre elbileierne og var mer fornøyde med kvaliteten på hurtigladetilbudet på grunn av tilgangen til Teslas eget nettverk av hurtigladestasjoner.

Hyttefolket lader på hytta

For hyttefolket spesielt er ikke lading lenger største hinder for bruk av elbil. 2 av 3 lader elbilen ved eller i nærområdet til hytta/fritidsboligen, og de benytter hurtigladere til/fra hytta. Dette viser også viktigheten av at nettselskapene og de som bygger ut hytte/fritidsboligfelt fortsetter å tilrettelegge for lading av elbiler i nye prosjekter, slik at det ikke oppstår for lav kapasitet i framtida.

Blant dem som ikke eller kun sjelden brukte elbil til hytta var største hindre for å benytte elbilen for kort rekkevidde og for liten bagasjeplass. Noen av disse savnet også hengerfeste og firehjulstrekk på sine elbiler.

Rapport: Hurtiglading og langkjøring med elbil i innlands-Norge. TØI-rapport 1775/2020. Forfattere: Inga Margrete Ydersbond, Astrid Helene Amundsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger