Du er her

Den lokale luftforurensning fra veitrafikken halvert siden 1990

NOX-utslippet fra den lokale luftforurensningen fra veitrafikk har sunket med 53 prosent fra 1990 til 2020 og beregnes å gå ned med hele 92 prosent de neste tyve årene - et nivå som tilsvarer bare 4 prosent av utslippet i 1990.

Det kommer frem i en ny TØI-rapport. Rapporten viser altså at den lokale luftforurensningen fra veitrafikk er på rask vei nedover. Ifølge beregningene vil NOX-utslippet i 2040 bare utgjøre 4 prosent av utslippet i 1990.

De helseskadelige, ørsmå forbrenningspartiklene i avgassen (PM2,5) forsvinner enda raskere. Nedgangen er på 73 prosent fra 1990 til 2020, og et nytt fall ventes slik at nivået i 2040 vil utgjøre mindre enn 2 prosent av utslippet i 1990.

Miljøforbedringen skyldes dels at stadig flere personbiler blir utslippsfrie, men aller mest at EU-reguleringene gjennom mange år har stilt stadig strengere krav til de nye tunge kjøretøyenes miljøegenskaper.

Disse og flere andre fakta om kjøretøyparken er å finne i rapporten ‘Kjøretøyenes demografi’ fra Transportøkonomisk institutt (TØI). En har blant annet beregnet levetiden for norskregistrerte kjøretøy: 16–17 år for bensindrevne personbiler, 17–18 år for dieseldrevne. Varebilene lever i anslagsvis 14–15 år på norske skilt, lastebilene i 12–15 år og trekkbilene for semitrailer i 6 til 9 år. Mange av trekkbilene blir avregistrert og solgt til utlandet lenge før de vrakes. Bussene lever i 9 til 12 år. Lengst lever de dieseldrevne bobilene, med over 30 år.

Rapport: Kjøretøyenes demografi. TØI-rapport 1888/2022. Forfatter Lasse Fridstrøm

Kontaktperson: Lasse Fridstrøm, lef@toi.no, tlf. 416 11 402

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger