logo

Søk

Du er her

12. september kl 09:00-12:15

Halvdagsseminar: Examining the Social Costs of Port operations

Vi inviterer til avslutningsseminar for forskningsprosjektet Examining the Social Costs of Port operations (EXPORT).

Tid: tirsdag 12. september 2017, kl 08:30-12:15

Sted: Møterom Faros, Toppsenteret i Forskningsparken, Gaustadalleen 21

Overføring av gods fra vei til sjø er et sentralt mål i norsk samferdselspolitikk. I forskningsprosjektet EXPORT har forskere studert privatøkonomiske og miljømessige konsekvenser som godshåndtering i havnene medfører.

Prosjektpartnerne er TØI, Høyskolen i Sørøst-Norge (HSN), Universitetet i Oslo (UiO) og Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi i Umeå. Du kan lese litt et par populærvitenskapelig artikler fra forskere på TØI om havnens rolle i godstransportsystemet i rapporten Status 2017 fra Kystverket  

Program

Merk at programmet er ikke endelig spikret.

Kl 09:00-09:05 Velkommen
Tema 1: Havneproduktivitet og effektivitet
09.05-09.25 Produktivitet og effektivitet: Hva er det og hvordan kan det måles innenfor havnesektoren? Finn Førsund, UiO
09.25-09.45 En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner Kenneth Rødseth, TØI
09.45-10.00 Hvor produktive er norske containerterminaler sammenliknet med andre terminaler i Norden? Halvor Schøyen, HSN
10.00-10.15

Hvordan kan havnene jobbe for å bli mer produktive? Roar Johansen, Borg havn

10.15-10.35 Kaffe og snacks
Tema 2: Eksterne kostnader ved havnedrift
10.35-10.55 En kartlegging av eksterne kostnader i havn Paal B. Wangsnes, TØI
10.55-11.15 Hvor store er de samfunnsøkonomiske kostnadene av havnestøy? Ronny Klæboe, TØI
11.15-11.35 Hvor mye utslipp til luft er knyttet til lasting/lossing av en container, og hvilke samfunnsøkonomiske kostnader har det?  Kenneth Rødseth, TØI
11.35-11.50 Havnevirksomhetens bidrag til sjøbunnsforurensning i Norge Erik Høygaard, Miljødirektoratet
11.50-12.00 Er sjøveien miljøveien når eksterne kostnader i havn tas hensyn til? Paal B. Wangsnes, TØI
12.00-12.15 Oppsummering. Avslutning

 

Påmelding

Påmelding til workshopen her. Deltakelse er gratis og det blir enkel servering. Gi beskjed dersom du er påmeldt, men likevel ikke kan komme, send e-post til vvi@toi.no

Mer om prosjektet EXPORT

Prosjektet søker å genere ny kunnskap om optimal bruk av eksisterende havneinfrastruktur i Norge og hvordan det vil bidra til sjøtransportens konkurranseevne. Samtidig bidrar prosjektet til økt kunnskap om miljømessige konsekvenser ved sjøtransport og å undersøke hvordan eksterne kostnader ved havnevirksomhet påvirkes av økning i håndtert volum.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, Kystverket og KS Bedrift Havn.

Du kan lese mer om prosjektet her

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS