Du er her

Økt skipstrafikk i 2018

Antall tonn gods fraktet med skip på norsk område økte med 6,3 prosent i 2018 sammenlignet med 2017.

Det viser en ny rapport om transportarbeid for godsskip på norsk område for perioden 2010-2018. Beregningene gjøres årlig og inngår i transportytelsesstatistikken som utarbeides av TØI i tett samarbeid med SSB.

Samlet ble det fraktet 130 millioner tonn på norsk område i 2018. Transportarbeidet, målt i tonnkilometer, økte med 4,5 prosent, hvor innenriskfarten (havner på fastlandet) utgjør om lag 42 prosent.

Det er andre år på rad med positiv utvikling i transportarbeidet knyttet til sjøtransport. Nivået er nå nær toppen som ble registrert i 2015.

Gods fraktet med stykkgodsskip, som sammen med konteinerskip er den skipskategorien som er i størst konkurranse med lastebiltransport, falt med 7 prosent målt i tonn fra 2017 til 2018.

Nivået er allikevel det nest høyeste som er registrert for denne skipstypen i perioden 2010-2018.

Ser man på andre skipstyper bidro særlig bulkskip til en positiv utvikling. Transportarbeidet for denne typen skip økte med 9,3 prosent fra 2017 til 2018.

Godsmengden fraktet under norske flagg (NOR og NIS) økte med 4,3 prosent, mens godsmengden fraktet under såkalte bekvemmelighetsflagg falt med om lag 4 prosent fra 2017-2018. Andelen av gods fraktet av skip med norsk flagg var 20 prosent i 2018, opp fra 19 prosent i 2017.

Denne rapporten er skrevet i html-format slik at det er lett å navigere mellom de ulike tabellene og kopiere dataene  for dem som vil bruke statistikken videre i egne analyser.

Oppdragsgiver for statistikkprosjektet er Samferdselsdepartementet.

Rapport:
Transportytelser for godsskip 2010-2018. TØI rapport 1729/2019. Forfatter: Kjetil Haukås

 

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger