Du er her

12. september kl 09:00-12:15

Halvdagsseminar: Examining the Social Costs of Port operations

Vi arrangerte avslutningsseminar for forskningsprosjektet Examining the Social Costs of Port operations (EXPORT).

Møtet fant sted tirsdag 12. september 2017, kl 08:30-12:15 i Toppsenteret i Forskningsparken, Oslo. 

Overføring av gods fra vei til sjø er et sentralt mål i norsk samferdselspolitikk. I forskningsprosjektet EXPORT har forskere studert privatøkonomiske og miljømessige konsekvenser som godshåndtering i havnene medfører.

Prosjektpartnerne har vært TØI, Høyskolen i Sørøst-Norge (HSN), Universitetet i Oslo (UiO) og Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi i Umeå. Du kan lese et par populærvitenskapelig artikler fra TØI-forskere om havnens rolle i godstransportsystemet i rapporten Status 2017 fra Kystverket  

Program

Kl 09:00-09:05 Velkommen
Tema 1: Havneproduktivitet og effektivitet
09.05-09.25

Produktivitet og effektivitet: Hva er det og hvordan kan det måles innenfor havnesektoren? Finn Førsund, UiO

09.25-09.45

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner Kenneth Rødseth, TØI

09.45-10.00

Hvor produktive er norske containerterminaler sammenliknet med andre terminaler i Norden? Halvor Schøyen, HSN

10.00-10.15

Hvordan kan havnene jobbe for å bli mer produktive? Roar Johansen, Borg havn

10.15-10.35 Kaffe og snacks
Tema 2: Eksterne kostnader ved havnedrift
10.35-10.55

En kartlegging av eksterne kostnader i havn Paal B. Wangsnes, TØI

10.55-11.15

Hvor store er de samfunnsøkonomiske kostnadene av havnestøy? Ronny Klæboe, TØI

11.15-11.35

Hvor mye utslipp til luft er knyttet til lasting/lossing av en container, og hvilke samfunnsøkonomiske kostnader har det?  Kenneth Rødseth, TØI

11.35-11.50

Havnevirksomhetens bidrag til sjøbunnsforurensning i Norge Erik Høygaard, Miljødirektoratet

11.50-12.00

Er sjøveien miljøveien når eksterne kostnader i havn tas hensyn til? Paal B. Wangsnes, TØI

12.00-12.15 Oppsummering. Avslutning

 

Mer om prosjektet EXPORT

Prosjektet har søkt å geenere ny kunnskap om optimal bruk av eksisterende havneinfrastruktur i Norge og hvordan det vil bidra til sjøtransportens konkurranseevne. Samtidig har prosjektet bidratt til økt kunnskap om miljømessige konsekvenser ved sjøtransport og undersøkt hvordan eksterne kostnader ved havnevirksomhet påvirkes av økning i håndtert volum.

Prosjektet har vært finansiert av Norges Forskningsråd, Kystverket og KS Bedrift Havn.

Du kan lese mer om prosjektet her

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger