Du er her

Forskningspris til Olav Eidhammer ved TØI

Forsker Olav Eidhammer ved Transportøkonomisk institutt er tildelt DB Schenkers Forskningspris for logistikk og transport 2015. Utdelingen fant sted foran 800 konferansedeltakere på Transport og Logistikk på Gardermoen mandag 19. oktober.

Adm. dir. Michael Holmstrøm i DB Schenker (til høyre) overleverer forskningsprisen til Olav Eidhammer.

Prisen skal fremme kunnskap om logistikk og godstransport, med fokus på innovasjon, utvikling og miljø samt bidra til å styrke bransjens omdømme og samfunnsansvar. Diplomet og prisen på 50.000 kroner ble overlevert av adm. dir  Michael Holmstrøm i DB Schenker.

Olav Eidhammer er utdannet Cand. Oecon og har arbeidet som forsker på TØI siden 1971. I juryens begrunnelse heter det at prisvinneren har lang erfaring både fra administrativ og faglig forskningsledelse foruten omfattende forskningsarbeid innen godstransport og næringslivsrettet forskning. Han har hele tiden hatt næringsliv og godstransport som arbeidsfelt og er en anerkjent ressurs i fagmiljøet i Norge og internasjonalt.

Eidhammer har også bidratt til rekruttering av yngre forskere til fagfeltet. De senere årene har han også vært knyttet til prosjekter finansiert av EUs rammeprogram hvor det er sterk konkurranse om forskningsmidlene. Det trekkes også fram at Eidhammer har publisert sin forskning i anerkjente tidsskrifter og vært aktiv når det gjelder å formidle resultater fra forskningen til brukerne.

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger