logo

Søk

Du er her

Olav Eidhammer

cand.oecon.
Stilling Forsker II
E-post oe@toi.no
Direkte telefon 97 14 14 61
Avdeling Avdeling for teknologi
Forskningsområde Logistikk og innovasjon
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no