Mars 2016

Redigert av Eivind Farstad

8 prosent flere biler i februar 2016 enn ett år tidligere

16 500 registrerte kjøretøy i februar var 8 prosent flere enn i februar 2015

Tabell 2. Førstegangsregistrerte kjøretøy i februar 2016 og mars 2015 – februar 2016. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste måned

Siste 12 måneder

Kjøretøygruppe

Februar 2016

Endring %

Mar. 2015 – feb. 2016

Endring %

I alt

16 509

 8

214 881

 5

Personbiler

13 591

 9

176 976

 4

Busser

67

72

1 064

-5

Varebiler

2 506

 0

32 276

 8

Lastebiler

258

 -3

3 557

-4

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Vekst i vegtrafikken

Vegtrafikken økte med 2,0 prosent i 2015 sammenlignet med 2014. 

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen januar – desember 2015. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

2015

Jan

Feb.

Mars

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Des.

Jan.-des.

All trafikk

0,1

1,5

3,4

1,7

0,8

2,9

3,0

2,0

2,2

1,4

2,5

2,2

2,0

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Vekst i passasjertrafikken

Passasjertrafikken ved norske lufthavner gikk opp med 2 prosent i januar, med økning i både innenlandsk og utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Januar 2016, november 2015 – januar 2016 og februar 2015 – januar 2016.


Type trafikk

Jan. 2016
Siste måned

Nov. 2015 – jan. 2016
Siste tre måneder

Feb. 2015 – jan. 2016
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

1

0,6

-1,0

Utenlandsk trafikk

2

1,6

0,4

All trafikk

2

1,0

-0,4

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall.

Vekst i delindeksen for transport

Konsumprisindeksen økte med 0,5, mens delindeksen for transport økte litt mer, med 0,7 i februar.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks februar 2016

142,7

152,1

Endring siste måned

0,5

0,7

Endring siste 12 måneder

3,1

2,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 1998 =100.

Flere reisende på Hurtigruten

Antall reiser med Hurtigruten økte med 7,5 prosent i 4. kvartal 2015. For hele året 2015 økte passasjertrafikken med 8,8 prosent.

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2010, 2011, 2012, 2013. 2014 og 2015. 1. - 4. kvartal 2014 og 1. - 4. kvartal 2015. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2010

449 395

9,1

Hele året 2011

450 249

0,2

Hele året 2012

439 542

-2,4

Hele året 2013

342 968

-22,0

Hele året 2014

352 029

2,6

Hele året 2015

382 927

8,8

1. kvartal 2014

62 946

-7,2

2. kvartal 2014

98 694

0,7

3. kvartal 2014

131 532

6,7

4. kvartal 2014

58 857

9,2

1. kvartal 2015

67 278

6,9

2. kvartal 2015

106 671

8,1

3. kvartal 2015

145 718

10,8

4. kvartal 2015

63 260

7,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Mer gods i norske havner

Godsmengden i havnene var i 4. kvartal 2015 på 45,2 millioner tonn, litt mindre enn i 4. kvartal 2014. For hele året 2015 økte godsmengden likevel litt, etter en nedgang året før.

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015, 1. – 4. kvartal 2014 og 1. – 4. kvartal 2015. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2010

171,9

114,7

Hele året 2011

180,2

117,0

Hele året 2012

182,0

114,7

Hele året 2013

184,1

112,9

Hele året 2014

179,9

108,5

Hele året 2015

185,0

120,7

1. kvartal 2014

43,6

25,8

2. kvartal 2014

40,6

23,9

3. kvartal 2014

46,7

28,3

4. kvartal 2014

49,0

30,5

1. kvartal 2015

43,6

29,0

2. kvartal 2015

46,8

30,0

3. kvartal 2015

49,4

31,6

4. kvartal 2015

45,2

30,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger