Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Seminar i Forum for byutvikling og bytransport

Seminar i Forum for byutvikling og bytransport

Bærekraftig mobilitet i områdeutvikling: Erfaringer, usikkerheter og kunnskapsbehov.

Fortetting i og ved sentrum er en viktig strategi for å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt. I mange byer skjer dette gjennom byomforming av tidligere industriområder som transformeres til nye formål: boliger, kunnskapsbedrifter, handel, ulike tjenester, med mer.

I seminaret setter vi søkelyset på hvordan det planlegges for bærekraftig mobilitet i denne type områdeutvikling, hva som er de største uenighetene og usikkerhetene, og hva slags ny kunnskap vi har behov for.

Seminar i Forum for byutvikling og bytransport arrangeres i zoom tirsdag 22. november 2022 kl. 9.00 – 12.00. Seminaret er åpent for alle og gratis, men krever påmelding. Alle er velkomne!

Mer info, påmeldingslenke og agenda finner du her!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger