Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Samkjøring som en del av mobilitetssystemet - muligheter og barrierer

Samkjøring som en del av mobilitetssystemet - muligheter og barrierer

Velkommen til digitalt seminar der vi ser på hvorfor samkjøring har lykkes i andre land og hvordan Norge kan kopiere suksessen. 

Kollektivforum står bak seminaret som arrangeres den 28. august fra kl. 9-12. Det er gratis å delta.

Mer informasjon om program og påmelding finner du her: Samkjøring som en del av mobilitetssystemet: - Kollektivforum (toi.no)

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger