Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Hvordan forbedre universell utforming i norsk reiseliv?

Hvordan forbedre universell utforming i norsk reiseliv?

Nytt Forsker til lunsj nettseminar!

Hvordan forbedre universell utforming i norsk reiseliv?

En ny studie avdekker at bærekraftstandardene som brukes i norsk reiseliv har lite fokus på universell utforming. Mange brukergrupper nedprioriteres, og flere tiltak får oppsiktsvekkende lite oppmerksomhet.

I dette Forsker til lunsj-seminaret presenterer TØI-forsker Iratxe Landa Mata en ny studie som avdekker at bærekraftstandardene som brukes i norsk reiseliv har lite fokus på universell utforming. Hun vil blant annet fortelle hvilke tiltak, brukergrupper og miljøer som prioriteres - og komme med anbefalinger for bedre integrering av universell utforming i merkeordningene.

Les mer og delta her!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger