logo

Søk

Bylogistikk i byplanlegging

Heldigitalt seminar i Forum for byutvikling og bytransport 18. oktober 2021, kl. 9-12. Seminaret er åpent for alle og gratis, men krever påmelding. Alle er velkomne!

Meld deg på her!

Påmeldingsfristen er 15.oktober kl 16:00 lenke til seminar sendes ut fredag 15. oktober kl. 17. VIKTIG – sjekk at du legger inn riktig epostadresse! Lenke til seminaret sendes til den eposten du har lagt inn.

I dette seminaret i ByBy-forum har vi søkelys på problemstillinger knyttet til bylogistikken rolle i norsk planlegging. Bylogistikken er i endring på grunn av nye handelsmønstre, klimautfordringer, fortetting, byvekst og teknologisk utvikling. Det er behov for å planlegge for bærekraftige løsninger for varetransport, renovasjon og mobile tjenesteytere. Hva vet vi, hvor er de største uenighetene og usikkerhetene, hva slags ny kunnskap har vi behov for?

Bylogistikk er transport av varer, utstyr og avfall inn til, ut fra, gjennom og innen byen. Bylogistikken er viktig for å oppnå bærekraftige og attraktive byer med lave klimagassutslipp, effektive løsninger for næringslivet og god livskvalitet for innbyggerne. Det kan være snakk om nye tekniske løsninger, forretningsmodeller og kjøretøy, men det er også viktig hvordan det planlegges og hva slags krav som settes i planprosessen.

TØI forsker på utviklingen av nye løsninger innen hjemlevering, pakkebokser, by-huber, elektriske godskjøretøy og lastesykler, og har laget et en veileder for hvordan norske kommuner kan ivareta bylogistikk i planprosesser.

Bylogistikkprogrammet fra Statens vegvesen avsluttes i år. Her har målet vært å øke kunnskapen omkring bylogistikk, og det har vært gjennomført en rekke FoU-prosjekter om varetransport i byområder.

Stavanger kommune jobber aktivt med å innarbeide bylogistikk i planleggingen. Kommunen har vedtatt at det skal etableres et distribusjonspunkt for varelevering i sentrum, og har nå satt i gang arbeidet med en plan for næringstransport.

I seminaret vil vi belyse ulike sider ved problemstillingen og avdekke viktige kunnskapsbehov.

Innledere: Sidsel Ahlmann Jensen, TØI, Toril Presttun, Statens vegvesen og Christin Berg, Stavanger kommune.

Agenda

9.00-9.10:      Velkommen Marianne Knapskog, forsker, TØI

9.10-9.30:      Bylogistikk i planlegging Sidsel Ahlmann Jensen, forskningsleder Logistikk og innovasjon, TØI

9.30-9.50:      Hva kan norske planleggere lære fra Bylogistikkprogrammet? Toril Presttun, Statens vegvesen

9.50-10.10:    Hvordan Stavanger jobber med bylogistikk Christin Berg, Byutvikling Stavanger kommune

10.10-10.20:  Spørsmål

Pause

10.30-11.15:  Gruppediskusjoner: Hva slags konflikter og muligheter har vi opplevd knyttet til dette? Hva er viktige uenigheter og usikkerheter? Hva er de viktigste kunnskapshullene?

11.15-11.50:  Presentasjon fra gruppene, diskusjon i plenum

11.50-12.00: Avsluttende kommentarer, takk for i dag!

Kontaktperson

Marianne Knapskog

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas