Heldagsseminar i Forum for byutvikling og bytransport

Planlegging og utvikling i og av sentrum i byer og tettsteder

Vi inviterer til heldagsseminar i Forskningsparken i Oslo og håper å samle mange som jobber med planlegging og utvikling i og av sentrum.

Dato: 27.6.2023 kl. 9.30-15.45.

Meld deg på her

Forskningsgruppen Byutvikling og bytransport på TØI, som driver Forum for byutvikling og bytransport, jobber med en rekke prosjekter knyttet til sentrum. I seminaret vil vi presentere resultater fra denne forskningen. Vi har også invitert dyktige fagfolk som jobber planlegging og utvikling av sentrum i byer og tettsteder for å dele av sin erfaring.

Vi vet at mange byer og tettsteder jobber med å utvikle mer attraktive og levende sentrum. På tross av store ulikheter i kontekst, ser vi at mange av de samme utfordringene går igjen. Vi tror at byer og tettsteder av ulike størrelser kan lære mye av hverandres erfaringer og løsninger.

Vi avslutter dagen med prat, litt snacks og noe godt i glasset på takterassen i Forskningsparken - og satser på at været blir bra!

Pris for deltakelse (til dekning av lokaler, mat, mv.) er kr. 1.200,- for de som deltar fysisk. Det blir også mulig å følge seminaret gratis via stream, men det krever påmelding.

Program

Velkommen v/ Aud Tennøy, TØI

Introduksjonsforedrag: Hva vil vi med sentrum, og hvordan får vi det til? v/ Aud Tennøy, TØI

Departementets arbeid med sentrumsutvikling v/ Tore Leite, fagdirektør, Kommunal- og distriktsdepartementet

Mindre byer og tettsteder

Mikrourbaniserig – forutsetninger, prosesser og tiltak v/ Marianne Knapskog og Maja Karoline Rynning, TØI

Erfaringer med mikrourbanisering i Bruhagen v/ Ragnhild Sophie Berthinussen, samfunnsutvikler, Averøy kommune

Lokalisering av handel og service i mindre byer: Effekter på reiseatferd v/ Fitwi Wolday, TØI

Gangvennlighet for attraktive sentrum i mindre byer v/ Maja Karoline Rynning, TØI

Erfaringer med pop-up som bylivstiltak v/ Hilde Nygaard, rådgiver, Kongsvinger kommune

Panelsamtale om planlegging og utvikling av sentrum i mindre byer og tettsteder – spørsmål og kommentarer fra publikum

Store og mellomstore byer

Samarbeidsmodell for offentlig-privat samarbeid om attraktive og levende bysentrum v/Ole Martin Lund, Sentrumskoordinator, Stavanger kommune

Plan- og beslutningsprosesser for utvikling av og i sentrum v/ Aud Tennøy og Oddrun Helen Hagen, TØI

Erfaringer fra planlegging av og i sentrum v/ Gunhild Stugaard, byplansjef i Lillehammer kommune

Sammenhenger mellom bystruktur og bruk av sentrum v/ Oddrun Helen Hagen, TØI

Biler versus byliv i sentrum v/ Aud Tennøy, TØI

Bilfritt byliv i Oslo sentrum – tiltak og erfaringer v/ Vigdis Hobøl, koordinator for Bilfritt byliv, Bymiljøetaten i Oslo

Panelsamtale som planlegging og utvikling av sentrum i mellomstore og store byer – spørsmål og kommentarer fra publikum

Takk for i dag!

Mingletreff - Prat, snacks og noe godt i glasset, på taket i det veldig fine været som det helt sikkert blir.

Kontaktperson

Aud Tennøy

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger