Medlemmer

Kommuner

Bergen
Bodø
Fredrikstad
Kristiansand
Oslo
Porsgrunn
Rana
Sandefjord
Skien
Tromsø
Trondheim

Fylkeskommuner

Agder                                                                                                                                                           Møre og Romsdal                                                                                                                                   Trøndelag                                                                                                                                                 Vestfold og Telemark
Vestland
Viken

Nasjonale 

Bane NOR
Bane NOR Eiendom
Miljødirektoratet
Statens vegvesen
Statsforvalteren i Agder
Statsforvalteren i Innlandet

Tilskudd fra KDD

Om dere ønsker å bli medlem ta kontakt med Aud Tennøy, eller fyll inn og signer samarbeidsavtale for fylkeskommuner og statlige aktører eller for kommuner, statsforvaltere, private og andre og send signert og utfylt avtale til Aud Tennøy. Medlemskontingenten er på kr. 25 000 per år for fylkeskommuner og statlige aktører og kr. 10 000 per år for andre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger