Medlemmer

Kommuner:

Bergen kommune

Bodø kommune

Fredrikstad kommune

Kristiansand kommune

Oslo kommune

Porsgrunn kommune

Rana kommune

Sandefjord kommune

Skien kommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Tønsberg kommune

Ålesund kommune

 

Fylkeskommuner:

Agder fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

 

Statsforvaltere:

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

 

Direktorater og etater:

Bane NOR Eiendom

Miljødirektoratet

Statens vegvesen

 

Private virksomheter:

Rexir Utvikling AS

OBOS

 

Om dere ønsker å bli medlem ta kontakt med Marianne Knapskog, eller fyll inn og signer samarbeidsavtale for kommuner eller for fylkeskommuner, fylkesmenn, etater og andre og send signert og utfylt avtale til Marianne Knapskog.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger