Medlemmer

Kommuner

Arendal
Bergen
Bodø
Kristiansand
Oslo
Porsgrunn
Rana
Sandefjord
Skien
Tromsø
Trondheim

Fylkeskommuner

Agder  
Akershus
Buskerud   
Møre og Romsdal
Trøndelag
Vestfold
Vestland

Nasjonale 

Bane NOR
Miljødirektoratet
Statens vegvesen

Tilskudd fra KDD

Om dere ønsker å bli medlem ta kontakt med Aud Tennøy, eller fyll inn og signer samarbeidsavtale for fylkeskommuner og statlige aktører eller for kommuner, statsforvaltere, private og andre og send signert og utfylt avtale til Aud Tennøy. Medlemskontingenten er på kr. 25 000 per år for fylkeskommuner og statlige aktører og kr. 10 000 per år for andre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger