Referansegruppe

Referansegruppen for Forum for byutvikling og bytransport skal være sparringspartner for prosjektledelsen i valg av tema for arbeidsseminarene, organisering av forumet, mv.

Referansegruppen består av fire personer som representerer medlemmer i forumet. Det er ønskelig at to av medlemmene i referansegruppen skal representere ulike typer virksomheter, og at det skal være en god geografisk spredning.

Referansegruppen møtes ca to ganger i året. Det første møtet i styringsgruppen ble avholdt 11.06.2020.

Referansegruppen består i 2022 av:

Bodø kommune v/ Mats Marthinussen

Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Hilde Johanne Svendsen

Oslo kommune v/ Frid Ane Jacobsen Møster

Vestfold og Telemark fylkeskommune v/ Marit Lindseth

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger