logo

Søk

Styringsgruppe

Styringsgruppen for Forum for byutvikling og bytransport skal være sparringspartner for prosjektledelsen i valg av tema for arbeidsseminarene, organisering av forumet, mv.

Styringsgruppen består av fire personer som representerer medlemmer i forumet. Det er ønskelig at to medlemmer skal representere kommuner og to fylkeskommuner, og at skal være en god geografisk spredning.

Styringsgruppen møtes ca to ganger i året. Det første møtet i styringsgruppen ble avholdt 11.06.2020.

Styringsgruppen består i 2020 av:

Bodø kommune v/ Mats Marthinussen

Oslo kommune v/ Frid Ane Jacobsen Møster

Agder fylkeskommune v/ Kenneth Andersen

Vestfold og Telemark  fylkeskommune v/ Marit Lindseth

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas