Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Planlegging og utvikling i og av sentrum i byer og tettsteder

Planlegging og utvikling i og av sentrum i byer og tettsteder

Vi inviterer til heldagsseminar Forum for byutvikling og bytransport i Forskningsparken i Oslo og håper å samle mange som jobber med planlegging og utvikling i og av sentrum.

Forskningsgruppen Byutvikling og bytransport på TØI, som driver Forum for byutvikling og bytransport, jobber med en rekke prosjekter knyttet til sentrum.

I seminaret vil vi presentere resultater fra denne forskningen.

Vi har også invitert dyktige fagfolk som jobber planlegging og utvikling av sentrum i byer og tettsteder for å dele av sin erfaring.

Mange byer og tettsteder jobber med å utvikle mer attraktive og levende sentrum. På tross av store ulikheter i kontekst, ser vi at mange av de samme utfordringene går igjen. Vi tror at byer og tettsteder av ulike størrelser kan lære mye av hverandres erfaringer og løsninger.

Les mer om programmet og meld deg på her!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger