Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Kollektivforums Årskonferanse 10. og 11. mars 2020.

Kollektivforums Årskonferanse 10. og 11. mars 2020.

10. og 11. mars 2020 i Forskningsparken i Oslo. Hold av datoene!

En viktig faglig møteplass med deltakere fra hele kollektiv-Norge – kommer du?

Påmeldingsfrist 22.februar

Meld deg på HER

Flere må velge å reise kollektivt i hverdagen skal vi nå målsettingene om nullvekst i biltrafikken. Det fordrer en styrking av kollektivtransportens konkurransekraft, men hvordan får vi til det? På Kollektivforums årskonferanse 2020 retter vi fokus mot dette fra areal- og transportutvikling på strategisk nivå og utforming av våre fysiske omgivelser, til planlegging og utvikling av kollektivtilbudet. Hva slags utvikling skal til, og hvordan påvirker planprosesser mulighetene for å nå målene? Hvilke verktøy og metoder bruker man for å planlegge og utvikle fremtidig kollektivtilbud, og er dagens verktøy gode nok? Mer kollektivdata gir nye muligheter for analyse, hvordan kan dette bidra til å styrke kollektivtransportens konkurransekraft?

På konferansen vil du også få siste nytt fra kollektiv-Norge og rapport om hvordan passasjerutviklingen har vært innen kollektivtransporten. Gjennom hele konferansen vil vi invitere ulike kollektivaktører til å kommentere funn og erfaringer fra forskning og praksis.

Etter konferansens første dag tirsdag 10.mars blir det befaring av gateterminalene i Dronning Eufemias gate etterfulgt av en uformell middag.

 

Pris 1 dag                  

Pris 2 dager

Medlem

1400 NOK

2100 NOK

Ikke-medlem

4000 NOK

5100 NOK

Middag

590 NOK medlem/ikke-medlem

 

 

 

 

 

 

Foreløpig program finner du HER

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger