Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Hvordan samhandler trafikanter med selvkjørende busser i vanlig trafikk?

AUTOBUS sluttseminar

Hvordan samhandler trafikanter med selvkjørende busser i vanlig trafikk?

Hovedformålet med AUTOBUS-prosjektet har vært å studere hvordan vanlige trafikanter samhandler med selvkjørende busser (AV-skyttelbusser) i vanlig veitrafikk, på tre forskjellige steder i Norge; Forus, Kongsberg og Oslo.

Onsdag 28. april kl. 09-12.

Vi har brukt gjentatte feltundersøkelser og videoopptak for å samle inn data, og et sentralt forskningsspørsmål har vært om samspillet endrer seg over tid når trafikanter blir vant til AV-skyttelbussene.

Noen forskere har antydet at siden disse AV-skyttelbussene går så sakte og så defensivt, vil andre trafikanter dra nytte av dette og hindre deres tilgjengelighet i trafikken.

Så er det det som faktisk skjer i den virkelige trafikken med AV-skyttelbusser?

Les mer og delta på det digitale seminaret her

Seminaret vil holdes på engelsk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger