Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Hvordan oppnå mer bærekraftige ferie- og fritidsreiser?

Hvordan oppnå mer bærekraftige ferie- og fritidsreiser?

Hvordan kan nordmenns ferie- og fritidsreiser bli mer klimavennlige? Delta på sluttseminar I stort forskningsprosjekt den 18. september kl. 12.

I seminaret vil vi samle relevante aktører som arbeider med reiseliv, transport og mobilitet til en workshop, og som vi tror kan ha særlig kunnskap, ideer eller synsvinkler som kan være viktig i det videre arbeidet. 

Kan vi komme et steg videre for å finne noen svar på hva som må til, hva må endres og hvem kan/skal ta ansvaret for at nordmenns ferie- og fritidsreiser og norsk reiseliv skal bidra til å oppnå klimamålsetningene vi har forpliktet oss til?

Er dette relevant for deg? Se program og meld deg på her

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger